Para tour

Paralympijské školní dny

Paralympijské školní dny (PŠD) jsou unikátním vzdělávacím programem, jehož cílem je tvorba a podpora aktivit, které pomohou dětem, žákům a studentům pochopit běžný život handicapovaných dětí, dospělých a sportovců.
„Snažíme se zaměřit na posílení lidské solidarity, tolerance a vzájemného respektu. Také chceme dětem a mládeži ukázat, že svého cíle mohou dosáhnout, i když se to jeví jako velmi obtížné. Sport je v tomto směru ideálním výchovným prostředkem,” uvedl předseda organizačního týmu Mistrovství světa v para hokeji Ostrava 2019 Jiří Šindler.

V rámci programu se několik desítek vybraných škol Moravskoslezského kraje aktivně zapojí do samotného mistrovství. V soutěži o nejlepší fanouškovský program budou družstva jednotlivých škol přidělena ke konkrétnímu reprezentačnímu týmu a vytvoří mu fanouškovskou základnu. Každému para hokejovému týmu (Česko, Japonsko, USA, Kanada, Švédsko, Norsko, Korea, Itálie) bude fandit 5 škol. Kritériem soutěže je fanouškovské nasazení, podpořené vlastními fandicími pomůckami, například bubny, bam bam tyčemi, trubkami nebo vlajkami. V závěru MS budou vybrány 3 školy s nejlepším fanouškovským programem a ty obdrží motivační odměnu.

Paralympijské školní dny se uskuteční pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci, katedry aplikovaných pohybových aktivit a Ostravské univerzity, katedry studií lidského pohybu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Podpořte český
para hokej

I malá suma pomůže českým para hokejistům splnit si své sny.