Asociace

Česká para hokejová asociace je sdružením sedmi sportovních klubů provozujících sledge hokej. Založena byla v roce 2004 a ve svých počátcích byla jediným orgánem řídícím a rozvíjejícím sledge hokej v České republice. V roce 2006 byla Česká para hokejová asociace přijata do Českého svazu ledního hokeje.

Na základě smlouvy s Českým svazem ledního hokeje připadá České para hokejové asociaci řízení domácí mistrovské soutěže, kterou je Česká para hokejová liga. Posláním jednotlivých klubů je sportovní vyžití tělesně handicapovaných osob, výchova nových hráčů a v neposlední řadě integrace do běžné společnosti.

Členy České para hokejové asociace jsou kluby ve Zlíně, Karlových Varech, Olomouci, Pardubicích, Praze a Studénce.

Para hokej je paralympijskou verzí ledního hokeje s již padesátiletou tradicí a je určen primárně pro sportovce s postižením dolní části těla. Hráč sledge hokeje musí být klasifikovaný odbornou osobou, která uzná v souladu s pravidly jeho postižení jako přípustné. Na lokální úrovni se v omezené míře běžně zapojují i zcela zdraví hráči a tento sport tak plní i důležité integrační poslání. Reprezentační mužstvo je však tvořeno pouze handicapovanými hráči.

Šestinásobný mistr ČR SHK Lapp Zlín – foto zdroj www.sledgehokejzlin.cz

Para hokej se hraje ve speciálních sáních. Sáně jsou zkonstruovány ze sedáku, ocelového rámu a dvou nožů k bruslení. Hráči se pohybují a zároveň ovládají puk pomocí dvou krátkých hokejek opatřených na konci ocelovými hroty.

Pravidla para hokeje jsou v zásadě shodná s pravidly klasického ledního hokeje. Specificky jsou upravena některá ustanovení o výstroji a výzbroji, nedovolených zákrocích nebo hrací době. Stejně tak se nepraktikuje hybridní zakázané uvolnění. Rozdílný je maximální počet hráčů, který je omezen na patnáct v jednom mužstvu.

V České republice je zaregistrováno šest klubů sdružených v České para hokejové asociaci. Mistrovská soutěž probíhá pod hlavičkou České para hokejové ligy. Žádný český hráč nenastupuje za zahraniční klub.

Česká para hokejová asociace

  • Dělnická 55, Praha 7, 170 00
  • IČ 71231404
  • Číslo účtu: 249557082/0300

Výkonný výbor

Předseda1. místo předseda2. místo předseda
Jan ZapletalJiří KrupičkaJan Matoušek
+420 733 364 518+420 777 673 284
zapletal@sledgehokej.cz

Dozorčí rada

Předseda1. místo předseda2. místo předseda
Jan ChlubnaPavel KubešIvana Schotterlová

PARTNEŘI PROJEKTU