Para tour

Para tour je unikátní zábavně vzdělávací program, jehož cílem je tvorba a podpora aktivit, které pomohou žákům a studentům pochopit běžný život handicapovaných dětí, dospělých a sportovců. Tento projekt vznikl pod pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci, katedry aplikovaných pohybových aktivit a Ostravské univerzity, katedry studií lidského pohybu.

Základním cílem Para tour je propojení života zdravých a handicapovaných prostřednictvím her i besedy s nejlepšími českými para sportovci. „Snažíme se zaměřit na posílení lidské solidarity, tolerance a vzájemného respektu. Také chceme dětem a mládeži ukázat, že svého cíle mohou dosáhnout, i když se to jeví jako velmi obtížné. Sport je v tomto směru ideálním výchovným prostředkem,” uvedl manažer Českého para hokeje Jiří Šindler.

Projekt Para tour je určen základním, středním i vysokým školám. Během čtyř vyučovacích hodin si zapojené děti stihnou se zkušenými animátory vyzkoušet třeba basketbal na vozíku, střelbu na branku z inline sledge nebo orientaci a pohyb se slepeckou holí. Součástí každé Para tour je také beseda, kdy handicapovaní sportovci zodpoví žákům a studentům veškeré zvídavé otázky.

„Bořit bariéry předsudků a propojit život handicapovaných a zdravých.“

Sdílejte